İSTANBUL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

BİTKİSEL ÜRETİM BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat.html

13.06.2010 / 27610 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

YETİŞTİRİCİLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI BİRİMİ

SEBZECİLİK BİRİMİ

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

 

25.11.2011 / 28123 Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik

07.12.2010 / 27778 İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik 

TALİMATLAR
Talimatların içeriğine;

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/talimat/entegre_proje.html

Entegre Mücadele Projelerinin Yürütülmesi Hakkında Talimat

MEYVECİLİK BİRİMİ

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

30.12.2006 / 26392 Bağcılık Yönetmeliği

31.03.1996 / 22597 Zeytin Hastalık ve zararlıları İle Mücadele Birliklerinin Kuruluş ve Çalışma esaslarına Dair Yönetmelik

17.01.2008 / 26759 San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 

TARLA VE SANAYİ BİTKİLERİ BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat.html

23.06.1936 / 3337 Çeltik Ekimi Kanunu
SÜS BİTKİLERİ BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;

http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/kanun.aspx

20.10.1983 / 18197 5488 Sayılı Tarım Kanunu

15.01.2004 / 25347 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

08.11.2006 / 26340 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

13.06.2010 / 27610 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

26.03.2010 / 27553  5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu  

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/yonetmelik.aspx

06.06.2006 / 26190 İhracat Yönetmeliği

19.07.2012 / 28358 Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.05.2009 / 27229 Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

30.04.2005 / 25801 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
Tebliğlerin içeriğine;

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110517-18.htm

 19.9.1996 / 22762 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ      (Tebliğ No: 96/31)

 http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/teblig.aspx

 30.12.2012 / 28513 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabii Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Tebliğ No: 2013/5)

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/talimat.aspx

Süs Bitkileri İthalatı Uygulama Genelgesi (2013/3)

Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2013/4)

KARANTİNA VE SERTİFİKASYON BİRİMİ
YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/yonetmelik_liste.html

12.01.2011 / 27813 Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/yonetmelik.aspx

      12.03.2013 / 28585 Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

       12.03.2013 / 28585 Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;.
http://www.bugem.gov.tr/genelgeler.aspx

2013 / 2 Meyve-Asma İthalat Uygulama Genelgesi
TEBLİĞLER
Tebliğlerin içeriğine;

http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/teblig.aspx

 02.10.2010 / 27717 Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (Tebliğ No: No: 2010/47)

TOHUMCULUK BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/kanun.aspx

20.10.1983 / 18197 5488 Sayılı Tarım Kanunu

15.01.2004 / 25347 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

08.11.2006 / 26340 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

13.06.2010 / 27610 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

26.03.2010 / 27553 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu 

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;

http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/yonetmelik.aspx

12.03.2013 / 28585 Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

12.03.2013 / 28585 Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

12.03.2013 / 28585 Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

20.03.2009 / 27175 Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

19.07.2012 / 28358 Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik

15.05.2009 / 27229 Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

13.01.2008 / 26755 Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği

10.04.2011 / 27901 Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

30.04.2005 / 25801 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik

12.08.2004 / 25551Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

12.08.2004 / 25551 Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

18.01.2008 / 26760 Sebze Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008 / 26759 Pancar Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008 / 26759 Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlama Yönetmeliği

17.01.2008 / 26759 Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008 / 26759 Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyon ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008 / 26759 Yemeklik Tane Baklagil Ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

08.08.2010 / 27666 Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

13.01.2008 / 26755 Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

06.06.2006 / 26190 İhraç Yönetmeliği

TEBLİĞLER
Tebliğlerin içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/teblig.aspx

30.12.2012 / 28513 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabii Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Tebliğ No: 2013/5)

17.05 2011 /27937 İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8)

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/genelge.aspx

 

Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi ( 2013/1 )

Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2013/4 ) 

TALİMATLAR
Talimatların içeriğine;
http://www.tohum.bugem.gov.tr/tohum/docs/talimat.aspx

12.10.2010 / 18851 Tohumculuk Kanunu Cezaların Uygulanması Talimatı-2010/03

13.05.2013 / 6530 Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı-2013/01

28.02.2011 / 04403 Tohumculuk Sektörü Denetim Talimatı-2011/01

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/kanunlar.html

4342 Sayılı Mera Kanunu ile Kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatlar

PROTOKOLLER ve TALİMATLAR

Protokol ve Talimatların içeriğine;
http://www.bugem.gov.tr/talimat.aspx

 

4342 Sayılı Mera Kanunu Değişik 14 üncü Madde Uygulamaları (2011/1)

4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları (2011/2)

http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/protokoller.html

TAGEM Protokol (PDF)

TKGM Protokol (PDF)

(Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nca Yer Seçimi Kararı Verilen Küçük Sanayi Siteleri Ve Organize Sanayi Bölgelerinin Mera Vasfında Arazi İçermesi Halinde 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Tahsis Amacı Değişikliği Talebine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Protokol (PDF)

 

http://www.bugem.gov.tr/talimat.aspx

 

4342 Sayılı Mera Kanunu İle 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Uygulama Bölgesi İlan Edilen Alanlarda Yapılacak Toplulaştırma Çalışmaları İle İlgili Uygulama Protokolü (PDF)

 

Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmalara İlişkin Protokol (PDF)

 

Mera Islahı ve Amenajman Projeleri

 

Mera Kanunu Uygulama Talimatı

 

Mera Tahsis Amacı Değişikliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/talimatlar.html

 

Mera Kanunu'nun 14. Madde Değişikliği

Ağaçlandırma Talimatı
Mera Tahsis Amacı Değişikliği

Mera Tahsis Amacı Değişikliği (2)

Mera Kanunu’nun 14 üncü Maddesinin (ğ) ve (h) Bendi Uygulamaları

Tahsis Amacı Değişikliğinde Kararların Birbiri İle İlişkisi

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/genelgeler.html

Mera, Yaylak Ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları (2007)

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Mera Yönetmeliği

TARIMSAL MEKANİZASYON VE BİTKİ BESLEME BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.sanayi.gov.tr/Files/Mevzuat/4703-sayili-cerceve-kanun-15062010111654.pdf

11.07.2001 / 24459 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html 

18.03.2004 / 25406 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

25.04.2002 / 24736 Kimyevi Gübre Denetim Yönetmelik.  

04.06.2010 / 27601 Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı Ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;
http://www.resmi-gazete.org/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi/sayfa-6.html

2012 Yılı Anız Yakılmasının Önlenmesi Genelgesi

http://www.bugem.gov.tr/ContentViewer.aspx?ContentId=11

26.05.2008 tarihli nitrat azotu içeren kimyevi gübrelerin kontrolü genelgesi 2008/3

http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=153

20.11.2001 kimyevi gübre istatistikleri ile ilgili 2001/2 sayılı genelge

TEBLİĞLER
Tebliğlerin içeriğine;
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#

21.02.2013 / 28566 Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi için Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarı ile Analiz Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2013/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121231M3-19.htm

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/16)

ZİRAİ İLAÇ, ALET VE MAKİNE BİRİMİ

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/yonetmelik_liste.html

10.03.2011 / 27870 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

30.05.2012 / 28308 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2012 / 28366 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.04.2011 / 27893 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

21.04.2011 / 27912 Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30.05.2012 / 28308 Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2011 / 27880 Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

20.05.2011 / 27939 Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

25.03.2011 / 27885 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

25.03.2011 / 27885 Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ ve DESTEKLEMELER BİRİMİ

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031227.htm 

27.12.2003 / 25329  Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

07.12.2010 / 27778 İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

25.08.2010 / 27683 Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

16.4.2005 / 25788 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
Tebliğlerin içeriğine;

http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/tebligler.html

12.06.2012 / 28321 Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/47)

12.06.2012 / 28321 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/46)14.06.2012 / 28323 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında (Tebliğ No: 2012/45)

15.06.2012 / 28324 Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40)

20.06.2012 / 28329 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)

22.06.2012 / 28331 Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi Ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında (Tebliğ No: 2012/43)

24.06.2012 / 28333 Yurtiçi Sertifikalı Tohum üretimi destekleme Ödemesi Yapılmasına dair Tebliğ (Tebliğ No:2012/44)

27.06.2012 / 28336 Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği  (Tebliğ No: 2012/42)

02.06.2013 / 28665 Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/30)

ORGANİK-İYİ TARIM UYGULAMALARI BİRİMİ

KANUNLAR
Kanunların içeriğine;
http://www.bugem.gov.tr/kanunlar.aspx

03.12.2004 / 25659 -5262 sayılı Organik Tarım Kanunu

YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.bugem.gov.tr/yonetmelik.aspx

18.08.2010 / 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

http://www.bugem.gov.tr/yonetmelik.aspx

07.12.2010 / 27778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

GENELGELER
Genelgelerin içeriğine;
http://www.bugem.gov.tr/genelgeler.aspx 

2011 / 006 sayılı Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi

2011 / 007 sayılı Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi

2011 / 008 sayılı Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi

2011 / 4 sayılı Organik Tarım Birimlerinin Görev ve Yetkileri Genelgesi

2012 / 1 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinin Görev ve Yetkileri Genelgesi

ZİRAİ İLAÇ LABORATUARI
YÖNETMELİKLER
Yönetmeliklerin içeriğine;
http://www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

 25.11.2011 / 27885 Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

20.05.2011 / 27939 Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

28.06.2012 / 28337 Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2011 / 27986  Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

 EkmekIsrafEtmeLogo expo2016 AntalyaLogo

Tüm Hakları Saklıdır. 2013
Bağdat Caddesi No: 307 - 309 Erenköy - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 468 21 00                            Fax:216 355 37 15

 

bottomblock 03

avlanabilir balik boylari-1

2013 BalikAviAfisi-1

istanbulbenim