İSTANBUL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Makaleler

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü - Yönetmelikler

 • GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK (17 Aralık 2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)
 • GIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK (17 Aralık 2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)
 • GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
 • KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 • ULUSAL GIDA KODEKSİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
 • TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
 • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ
 • GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK
 • TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ
 • HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
 • HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
 •    

  GIDA VE YEM İLE İLGİLİ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER, TALİMATLAR ve GENELGELERE
  http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kanun/kanun_liste.html
  ADRESİNİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

  Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü - Talimatlar

   

  GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İLE TALİMATLAR

   

   

   

  GIDA VE YEM İLE İLGİLİ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER, TALİMATLAR ve GENELGELERE

   

  http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kanun/kanun_liste.html

   

  ADRESİNİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

  Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü - Tebliğler

   

   

   

  GIDA VE YEM İLE İLGİLİ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER, TALİMATLAR ve GENELGELER
   

  http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/kanun/kanun_liste.html

   

  ADRESİNİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

   

  İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

  KANUNLAR

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

  BAKANLAR KURULU KARARLARI

  YÖNETMELİKLER